DE I EN I BKS
Kalle Austria Production

NEWS 24/03/2016 - Air Solution - Aktivno čiščenje vazduha od mikroba

-Pomoću ultrazvuka dolazi do isparavanja kompleksa LOG4 koji se sastoji od:
    -H2O2
    -Biljnih fitina
    -Vodika

-Navedenim procesom isparavanja dolazi do aktivnog uklanjanja mikroba iz vazduha kao i sa samog proizvoda

-Rok trajanja: AirSolution osigurava, a u mnogim slučajevima čak produžava rok trajanja

-Posebna oznaka na proizvodu nije potrebna

-LOG4 smanjuje broj mikroba, plijesan, pojavu patogenih bakterija itd

-Upotreba:
    -Sistem ventilacije (razgradnja mikrofilma, t.j. bakterijskih naslaga u cijevima ventilacije)
    -Mašine za sječenje (sliceri) i pakovanja
    -Sušionice itd.

RECENT

Optimirano guljenje po želj i kupca - 18/11/2017

Novi ovitci sa dodatnom vrijednoscu za korisnike - 14/08/2017

Air Solution - Aktivno čiščenje vazduha od mikroba - 24/03/2016

Invitation IFFA 2016 - 23/03/2016

Nalo CelloFerm - 22/03/2016

Nalobar PR Video -16/08/2014


Kalle Austria GmbH

Industriestrasse 9 / 3

A - 2353 Guntramsdorf

Privacy Policy

Imprint | AGB

© 2018